THALGOMINCE

Thalgomince masaža, nije samo relaks masaža, nego je i masaža koja pomaže da se oslobodite celulita. Posebnim pokretima kojim se vrši sama masaža, a koji su energičniji od ostalih nerstanak celulita je zagarantovan. Nakon sam masaže na telo se nanosi maska koja ga učvršćuje, a preporučljivo je da na vašem telu ostane punih 24h jer je rezultat onda odmah vidljiv.